Föreläsningen

          FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL:

  • Jag börjar mitt "info" med att läsa artikeln angående "min" olycka.
  • Med hjälp av OH-bilder berättar jag om sambandet mellan hjärnan och kroppsfunktionerna.
  • Åhörarna får känna på ett proteshuvud.
  • Huvudets skörhet visas med hjälp av ägg och en ägghjälm.
  • CYKELHJÄLM ÄR BRA, HIPP HIPP HURRA! (sagt av Västeråselev).
  • Föreläsningen avslutas med frågor.

(C) Copyright 2004-2008
Senast uppdaterad
2008-09-27